školení a kurzy vodní záchrany a první pomoci, služby BOZP a PO, poradenství

VODNÍ ZÁCHRANA

ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM / DOZOR VODNÍHO AREÁLU (povinné školení BOZP na pracovišti v oblasti poskytování první pomoci/vodní záchrany)
Organizátor: Radek Turin Pro koho: určen pro pomocné plavčíky kvalifikovaným/autorzirovaným plavčíkům na bazénech a přírodních koupalištích v souladu s právními předspisy (zákoník práce...
PLAVČÍK, MISTR PLAVČÍ (přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace)
Typ kvalifikace: profesní kvalifikace Plavčík (74-008-H) / Mistr plavčí (74-007-H); neomezená platnost   Průběh kurzu: 1-5 denní přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Plavčík/Mistr...

PRVNÍ POMOC

školení první pomoci pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance (PP ZAM)
Na základě ustanovení §102 odst. 6 a §103 odst. 1, písm. j zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) je každému zaměstnavateli uložena povinnost zajistit...
první pomoc u dopravních nehod (DN)
V autoškole mi to neřekli!   Kde a jak nejlépe zastavím, když potkám dopravní nehodu? Co musím udělat, než vystoupím z auta? Jak se okolo dopravní nehody bezpečně...
resuscitace a aplikovaná první pomoc pro pracovníky v sociálních službách (PP SOC)
Čím se odlišujeme od ostatních? My Vás naučíme první pomoc zejména prakticky. Na jednotlivých modelových situacích se budete učit, jak správně reagovat. Situace zasadíme přímo do...
resuscitace a aplikovaná první pomoc pro pracovníky ve školství (PP ŠKOL)
Čím se odlišujeme od ostatních? My Vás naučíme první pomoc zejména prakticky. Na jednotlivých modelových situacích se budete učit, jak správně reagovat. Situace zasadíme přímo do...
Základy poskytování první pomoci (ZAKL)
Základní znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci v délce 12 hod - zásady osobní bezpečnosti, používání ochranných pomůcek, volání na tísňové linky,...
Modelové akce - cvičení v reálném prostředí (> 2 hod)
Na klíč realizujeme nácvik řešení různých modelových situací v konkrétním reálném prostředí na přání zákazníka. Účastníci si vyzkouší a naučí řešení různých případů z reálného...
AED - analýza, dodávka a zaškolení obsluhy (AED)
[AED = automatizovaný externí defibrilátor] Na klíč provádíme dodávku a zaškolení obsluhy AED v místě objednatele u skupiny vybraných osob oprávněných k obsluze AED. Certifikované...

Aktuální kurzy

BOZP a PO: dílčí i komplexní služby
Nabízíme zajištění dílčích i komplexních služeb v oblasti BOZP a PO osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (dle zákona 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 258/2000 Sb.) a požární ochraně (Zákon 133/1985 Sb.): analýza rizik a stanovení opatření vypracování legislativou dané dokumentace v oblasti...