VODNÍ ZÁCHRANA

PRVNÍ POMOC

první pomoc u dopravních nehod (DN)

V autoškole mi to neřekli!   Kde a jak nejlépe zastavím, když potkám dopravní nehodu? Co musím udělat, než vystoupím z auta? Jak se okolo dopravní nehody bezpečně...

Základy poskytování první pomoci (ZAKL)

Základní znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci v délce 12 hod - zásady osobní bezpečnosti, používání ochranných pomůcek, volání na tísňové linky,...

Aktuální kurzy

BOZP a PO: dílčí i komplexní služby

Nabízíme zajištění dílčích i komplexních služeb v oblasti BOZP a PO osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (dle zákona 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 258/2000 Sb.) a požární ochraně (Zákon 133/1985 Sb.): analýza rizik a stanovení opatření vypracování legislativou dané dokumentace v oblasti...