školení a kurzy vodní záchrany a první pomoci, služby BOZP a PO, poradenství

Informace o mě:

Bydliště: Brno 

Osvědčení/kvalifikace:

  • Lektor VZS
  • Záchranář na volné vodě
  • Mistr plavčí / Záchranář II VZS
  • Potápěč CCI AOWD (**)
  • USLA Ocean Lifeguard
  • autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace Plavčík a Mistr plavčík
  • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (BOZP)
  • odborně způsobilá osoba v požární ochraně (PO)
  • odborně způsobilá osoba "koordinátor BOZP na staveništích"

Zaměstnání: 

Zájmy: