školení a kurzy vodní záchrany a první pomoci, služby BOZP a PO, poradenství

Asociace instruktorů vodní záchrany, z.s. - AIVZ (www.aivz.eu)

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (www.vzs.cz)

Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)