resuscitace a aplikovaná první pomoc pro pracovníky ve školství (PP ŠKOL)

resuscitace a aplikovaná první pomoc pro pracovníky ve školství (PP ŠKOL)

Čím se odlišujeme od ostatních? My Vás naučíme první pomoc zejména prakticky. Na jednotlivých modelových situacích se budete učit, jak správně reagovat. Situace zasadíme přímo do prostředí Vašeho pracoviště tak, aby Vaši zaměstnanci uměli nejen první pomoc poskytnout, ale i ji organizačně zvládnout a místo události zajistit. Zanalyzujeme rizika Vaší činnosti a prostředí, která existují nebo mohou nastat. Prověříme stanovené organizační postupy na Vašem pracovišti tak, aby každý pedagog přesně věděl, kam volat, jak první pomoc poskytnout, jak zajistit bezpečnost dalších dětí, koho zavolat na pomoc, které zdánlivě banální situace není možné podcenit a další.

Odůvodnění:    zaměstnavatel dle Zákoníku práce resp. každé školské zařízení dle Věstníku MŠMT 2/2006, čl. 6 musí zajistit, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci při úrazech a náhlých onemocněních a aby se zásadami poskytování a organizací první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Odpovídá rovněž za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Opatření k zajištění první pomoci musí provést škola i při školních akcích konaných mimo školu.

 

Obsah:            základní modul A (2,5 hod):

                                * neodkladná resuscitace dospělých a dětí (KPR)

                                * organizace poskytování první pomoci, přivolání odborné pomoci

                                * krvácení, dušení

                                * praktický nácvik KPR, stavění krvácení, polohování postižených

 

Rozšíření k modulu A - konkrétně zaměřená témata::       

modul B - závažné stavy a úrazy u dospělých a dětí (+ 2 hod)

modul C - úrazy hlavy a páteře (+ 1 hod)

modul K - úrazy končetin (+ 1 hod)

modul E - AED, resuscitační maska (+ 1 hod)

modul D - záchrana tonoucích (+ 3 hod)

modul S - úrazy při zimních/letních sportech

modul TV - úrazy v hodinách TV (+ 1 hod)

modul CH - úrazy při výuce chemie, popáleniny (+ 1 hod)

modul DN - dopravní nehody (+ 1-2 hod)

modul T - transportní techniky (+ 1 hod)

pozn.: všechny výše uvedené moduly v sobě zahrnují i interaktivní praktický nácvik s modelovými cvičeními reálných situací

 

Samostatné moduly:          modul Y - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (rozsah dle požadavku objednatele)

modul PO - požární ochrana (rozsah dle požadavku objednatele)

 

Termín a místo:    dle požadavku objednatele v prostorách objednatele

Skupina:                  1/ 4 - 10 účastníků pro výuku s praktickým nácvikem (nevztahuje se na moduly Y a PO)

                               2/ neomezený počet účastníků – pouze přednáška s praktickou ukázkou lektorem bez praktického nácviku účastníků školení

 

Školitelé:                * garant modulů první pomoci - MUDr. Barbora Zuchová (lékař ARO a záchranné služby)

* garant modulů záchrany tonoucích, BOZP, PO - Ing. Radek Turin, DiS. (odborně způsobilá osoba pro BOZP a PO, instruktor vodní záchrany, záchranář záchranné služby)

* lektoři – zdravotničtí/pedagogičtí pracovníci (záchranáři, zdravotní sestry,…)

                              

Cena:                     2500,- Kč/ skupinu 4-10 osob/ modul A; výrazné cenové zvýhodnění při současném odběru dalších navazujících modulů – smluvní ceny

 

Výstup:                  potvrzení o absolvovaném školení vydané každému účastníku

 

Přihlášky: prostřednictvím přihlašovacího formuláře (do poznámky napište: PP ŠKOK)

Turin © 2008-2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode