školení a kurzy vodní záchrany a první pomoci, služby BOZP a PO, poradenství

Modelové akce - cvičení v reálném prostředí (> 2 hod)

Modelové akce - cvičení v reálném prostředí (> 2 hod)

Na klíč realizujeme nácvik řešení různých modelových situací v konkrétním reálném prostředí na přání zákazníka. Účastníci si vyzkouší a naučí řešení různých případů z reálného života, získají povědomí o zásadách osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití dostupných zdravotnických a technických prostředků a jejich aplikaci v praxi, odvahu a jistotu při poskytování první pomoci a mnoho dalších dovedností.

Cena: individuální, dle požadavků a rozsahu na základě dohody

 

Přihlášky: prostřednictvím přihlašovacího formuláře (do poznámky napište: MOD)