ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM / DOZOR VODNÍHO AREÁLU (povinné školení BOZP na pracovišti v oblasti poskytování první pomoci/vodní záchrany)

ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM / DOZOR VODNÍHO AREÁLU (povinné školení BOZP na pracovišti v oblasti poskytování první pomoci/vodní záchrany)

Organizátor: Radek Turin

Pro koho: určen pro pomocné plavčíky kvalifikovaným/autorzirovaným plavčíkům na bazénech a přírodních koupalištích v souladu s právními předspisy (zákoník práce apod.), pro doškolení a trénink kvalifikovaných plavčíků a všechny osoby, kteří se chtějí dozvědět základy záchrany tonoucích, bezpečného pohybu ve vodě a poskytování první pomoci, pro instruktory/vedoucí letních táborů a jiných volnočasových aktivit aj.

Místo: Brno nebo přímo na Vašem provozu

 

Termín zahájení: dle zájmu a po vzájemné dohodě;

KURZ ZAHAJUJE PRŮBĚŽNĚ DLE POPTÁVKY 

 

Průběh školení: bloková výuka - teorie (bezpečnost, záchranné pomůcky, osobní zásah ve vodě, taktika,....) + praxe (záchrana tonoucího, stabilizace poraněné páteře ve vodě, resuscitace, základy poskytování první pomoci) v min. rozsahu 16 hod nebo dle domluvy

Výstup: písemné potvrzení o absolvování školení BOZP včetně obsahu a rozsahu s platností 1 rok; prodloužení o další 1 rok po 4-6 hod doškolení

Instruktoři: kvalifikovaní vodní záchranáři a instruktoři, záchranáři záchranných služeb

Zodpovědný instruktor: Ing. Radek Turin, DiS.

Cena: 2100 Kč /os./školení (při 2 osobách - 4800 Kč/školení); v ceně: lektorné, učební a výcvikové pomůcky a texty, potvrzení o proškolení vydané každému účastníku; v ceně není zahrnuto: pronájem bazénu/koupaliště

Přihlášky:

prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

 

Turin © 2008-2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode