ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM / VODNÍ DOZOR (školení základů vodní záchrany; 16 hod)

ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUM / VODNÍ DOZOR (školení základů vodní záchrany; 16 hod)

Organizátor: Radek Turin

Pro koho: určen pro pomocné plavčíky kvalifikovaným plavčíkům na bazénech a přírodních koupalištích v souladu s normou ČSN EN 15288-2 A TNV 940920, pro doškolení a trénink kvalifikovaných plavčíků a všechny osoby, kteří se chtějí dozvědět základy záchrany tonoucích, bezpečného pohybu ve vodě a poskytování první pomoci, pro instruktory/vedoucí letních táborů a jiných volnočasových organizací

Místo: Brno nebo přímo na Vašem provozu

 

Termín zahájení: dle zájmu a po vzájemné dohodě;

KURZ ZAHAJUJE PRŮBĚŽNĚ DLE POPTÁVKY 

 

Průběh školení: bloková výuka - teorie (bezpečnost, záchranné pomůcky, osobní zásah ve vodě, taktika,....) + praxe (záchrana tonoucího, stabilizace poraněné páteře ve vodě, resuscitace, základy poskytování první pomoci); většinou 2 x 8 hod nebo dle domluvy

Výstup: písemné potvrzení o absolvování školení včetně obsahu a rozsahu

Podmínky: zdravotní a psychická způsobilost (čestné prohlášení)

Instruktoři: kvalifikovaní vodní záchranáři a instruktoři, záchranáři záchranných služeb

Zodpovědný instruktor: Ing. Radek Turin, DiS.

Cena: 1900 Kč /os./školení (při 2 osobách - 4500 Kč/školení); v ceně: lektorné, učební a výcvikové pomůcky a texty, potvrzení o proškolení vydané každému účastníku; v ceně není zahrnuto: pronájem bazénu/koupaliště

Přihlášky:

prostřednictvím přihlašovacího formuláře