BOZP a PO: dílčí i komplexní služby

BOZP a PO: dílčí i komplexní služby

Nabízíme zajištění dílčích i komplexních služeb v oblasti BOZP a PO osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (dle zákona 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 258/2000 Sb.) a požární ochraně (Zákon 133/1985 Sb.):

  • analýza rizik a stanovení opatření
  • vypracování legislativou dané dokumentace v oblasti BOZP a PO
  • provádění školení BOZP a PO
  • kontrolní činnost na pracovištích s vypracováním zápisu o provedené kontrole v oblasti BOZP a PO
  • další činnosti dle požadavků objednatele

Cena: individuální, na základě dohody

 

Turin © 2008-2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode