ČPP - Člen první pomoci (akreditovaný/rekvalifikační kurz MŠMT; 80 hod)

ČPP - Člen první pomoci (akreditovaný/rekvalifikační kurz MŠMT; 80 hod)

Zdravotník ve firmách nebo organizacích, kde absolvent působí, školitel základní resuscitace BLS (Basic Life Support) dle schematu ERC, školitel první pomoci v autoškolách/firmách, zdravotník pro zotavovací akce,....

 

Profil absolventa:

Absolvent bude po absolvování rekvalifikace poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob (úrazy, krvácení, dechová a oběhová selhání, šok, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy, intoxikace a ostatní akutní stavy).

Absolvent umí poskytnout okamžitou první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život zachraňujících úkonů dle posledních poznatků Evropské rady pro resuscitaci, včetně použití resuscitační masky a dýchacího vaku i obsluhy AED.

Absolvent umí organizovat a poskytnout základní neodkladnou první pomoc, umí zajistit a přivolat odbornou pomoci a do příjezdu pomoci o postiženého pečovat.

Při poskytování první pomoci bude zajišťovat bezpečnost pro sebe i ostatní pracovníky. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu s ohledem na specifika pracovního prostředí.

Absolvent je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří.

 

Absolvent je schopen vést základní kurzy poskytování první pomoci v rozsahu schématu Evropské rady pro resuscitaci – BLS a stavění krvácení.

 

Pro koho je kurz určen: pro zaměstnance či techniky BOZP dle Zákoníku práce (Z. 362/2206 Sb.), osoby určené a zařazené do zdravotního týmu jako členové první pomoci ve firmách a organizacích nebo pro zaměstnance, kteří by měli v rámci firmy/organizace vést základní kurzy poskytování první pomoci v rámci vstupních/periodických školení BOZP.

 

Nabízíme Vám náročný praktický a teoretický výcvik v souladu s nejnovějšími výzkumy, poznatky a doporučeními v oblasti poskytování první pomoci a vodní záchrany - školí odborníci ve svých oborech (aktivní lékaři a záchranáři záchranných služeb, lékaři a sestry zdravotnických zařízení, vodní záchranáři, pedagogové). Komplexně a důkladně Vás připravíme na Vaši pozici člena první pomoci a současně školitele první pomoci (pedagogické výstupy); vše v souladu se známým příslovím "těžko na cvičišti, lehko na bojišti".

 

Místo kurzu: Brno; nebo výukové prostory objenatele na celém území ČR

 

Termín:

bude určen dle poptávky/objednávky
Délka akreditovaného kurzu:
80 hodin; teorie+praxe (první pomoc, záchrana tonoucího, automatizovaný externí defibrilátor,...)

Průběh kurzu:

bloková výuka + průběžná výuka + samostudium + konzultace + individuální příprava + závěrečné zkoušky; výuka je zaměřena hlavně na praktickou aplikaci záchranářských technik a její rutinní používání, umění poskytnování první pomoci s pomůckami i bez nich, zvládnutí zajištění osobní bezpečnosti, řešení krizových situací apod.

 

Závěrečné zkoušky:

termín bude sdělen v průběhu kurzu
Obsah závěrečných zkoušek: písemný test z první pomoci, praktická část první pomoci (resuscitace, urgentní stavy, AED), závěrečná práce, záchrana tonoucího

 

Výstup:

po úspěšném absolvování zkoušek získání u MŠMT akreditované kvalifikace "Člen první pomoci" + "Zdravotník zotavovacích akcí"

 

Podmínky pro přijetí do kurzu/vstupní předpoklady: věk min. 18 let, zdravotní a psychická způsobilost (potvrzení lékaře ne starší 1 měsíce) k vykonávaní funkce zdravotníka - Člena první pomoci;

 

Instruktoři: lékaři, zdravotní sestry, záchranáři záchranných služeb

 

Cena:

64.000,- Kč/kurz (skupina max. 12 osob); tj. sk. 6 osob = 10.500,- Kč/os, sk. 8 osob = 8000,- Kč/os., sk. 12 osob = 5300,- / os.

 

závěrečné zkoušky: 600,- Kč/os./zkoušku (není zahrnuto v ceně kurzu)

 

 

Naše heslo: kvalita nikoli kvantita

 

Přihlášky:  prostřednictvím přihlašovacího formuláře