BOZP - Školitel první pomoci (základní resuscitace dle schématu ERC) jako člen první pomoci (akreditovaný/rekvalifikační kurz; 80 hod)

BOZP - Školitel první pomoci (základní resuscitace dle schématu ERC) jako člen první pomoci (akreditovaný/rekvalifikační kurz; 80 hod)

Zdravotník ve firmách nebo organizacích, kde absolvent působí + školitel základní resuscitace BLS (Basic Life Support) dle schematu ERC

 

Profil absolventa:

Absolvent bude po absolvování rekvalifikace poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob (úrazy, krvácení, dechová a oběhová selhání, šok, popáleniny, úraz elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy, intoxikace a ostatní akutní stavy).

Absolvent umí poskytnout okamžitou první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život zachraňujících úkonů dle posledních poznatků Evropské rady pro resuscitaci, včetně použití resuscitační masky a dýchacího vaku i obsluhy AED.

Absolvent umí organizovat a poskytnout základní neodkladnou první pomoc, umí zajistit a přivolat odbornou pomoci a do příjezdu pomoci o postiženého pečovat.

Při poskytování první pomoci bude zajišťovat bezpečnost pro sebe i ostatní pracovníky. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu s ohledem na specifika pracovního prostředí.

Absolvent je seznámen se základy záchranných technik pro záchranu tonoucích pro vodní prostředí mělkého i hlubokého bazénu a otevřené vody včetně základních technik stabilizace tonoucího s poraněnou páteří.

 

Absolvent je schopen vést základní kurzy poskytování první pomoci v rozsahu schématu Evropské rady pro resuscitaci – BLS a stavění krvácení.

 

Přihlášky: prostřednictvím přihlašovacího formuláře (do poznámky napište: BOZP PP)